ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ (0)

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Όροι χρήσης
Όροι χρήσης
The Hippo and the DonkeyΌροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προοίμιο
Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα www.thehippoandthedonkey.com το ηλεκτρονικό κατάστημα προβολής και διάθεσης των προϊόντων της επιχείρησής μας, με επωνυμία «ΠΑΠΑΤΕΡΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΟΣΜΑ» και διακριτικό τίτλο «The hippo and the donkey», η οποία είναι Ελληνική, εδρεύει στην Καστοριά, οδός Θησέως 3, Τ.Κ. 52100, φέρει αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 131353339, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Καστοριάς και θα καλείται εφεξής κατωτέρω χάριν συντομίας «επιχείρηση».
Η παρούσα ιστοσελίδα έχει σκοπό να παράσχει άμεση ενημέρωση για τα (κατά κύριο λόγο χειροποίητα) προϊόντα της, δίνοντας τη δυνατότητα για την πραγματοποίηση εξ αποστάσεως διαδικτυακής παραγγελίας τους, καθώς και διαδραστική επικοινωνία των επισκεπτών με την επιχείρηση, μέσα από τον σχολιασμό και την εκδήλωση προτίμησής τους σε συγκεκριμένα είδη, ούτως ώστε με την αξιοποίηση των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης να βρεθούμε πιο κοντά σε εσάς αλλά και στις επιθυμίες και ανάγκες σας.
Στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης:
Θησέως 3, Καστοριά, Τ.Κ. 52100
Τηλ.: 6932564595,
Ε-Mail: [email protected]

Προτού εισέλθετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και κάνετε χρήση των υπηρεσιών του, σας προτρέπουμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο, προκειμένου να μελετήσετε προσεκτικά και να συμβουλευτείτε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.
Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και περιήγηση σας στην ιστοσελίδα www.thehippoandthedonkey.com συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεσή σας με αυτούς. Ο χρήστης που επισκέπτεται τον διαδικτυακό τόπο αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησής τους, τόσο στο πλαίσιο της σύμβασης που καταρτίζεται με την αποδοχή τους, όσο και στο πλαίσιο της γενικής υποχρέωσής του για τήρηση της νομοθεσίας.
Επιπλέον, λάβετε υπόψιν, ότι η επιχείρηση τροποποιεί ελεύθερα και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών/μελών. Οι τροποποιήσεις αυτές δεσμεύουν τον χρήστη/μέλος, με την προϋπόθεση, ότι θα αναρτώνται διαδικτυακά και θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων. Συνεπώς, συστήνεται στους χρήστες/μέλη να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.
Η επιχείρηση δύναται, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

2. Ευθύνη επιχείρησης και περιορισμός αυτής:
Η επιχείρηση δεσμεύεται για την αξιοπιστία, ακρίβεια και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα, αναφορικά με τα προβαλλόμενα στην παρούσα ιστοσελίδα προϊόντα και υπηρεσίες, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας ή προέρχονται από λόγους ανωτέρας βίας.
Η επιχείρηση δεν δύναται να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα των παραγγελθέντων προϊόντων. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση παραγγελίας χρήστη/μέλους δεσμευόμαστε να ενημερώσουμε άμεσα και έγκαιρα για τη διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων/υπηρεσιών και για τον προσδοκώμενο χρόνο παράδοσης/παροχής τους προβάλλοντας σχετικές ενδείξεις ή ενημερώνοντας τους απευθυνόμενους στο τμήμα εξυπηρέτησης χρηστών (τηλ. 6932564595, Ε-Mail: [email protected]). Αυτονόητο είναι ότι η επιχείρηση επιφυλάσσεται ως προς τον χρόνο παράδοσης/παροχής των προϊόντων/υπηρεσιών της στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες,επιδημίες τύπου Covid-19 κτλ.)
Επίσης, η επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα, που ενδεχομένως παρουσιασθούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό της κατάστημα και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής ή με τη χρήση του δικτυακού τόπου.
Τέλος, η επιχείρηση ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα για μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις στην διατηρούμενη από αυτήν ιστοσελίδα, στα προβαλλόμενα προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της τελευταίας, καθώς και για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την επιχείρηση πρόσωπα.

3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας:
Η επιχείρηση, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στους χρήστες/μέλη ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Θέτει επίσης υπόψιν των χρηστών/μελών, ότι τα προβαλλόμενα σε αυτήν είδη είναι στην πλειοψηφία τους προϊόντα προσωπικής δημιουργίας και επόμένως πνευματικής ιδιοκτησίας. Επομένως, αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώματος αφορά στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, ούτε δίδει το δικαίωμα αντιγραφής των προϊόντων και αναπαραγωγής της προβολής τους, ενώ υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:

  • ο χρήστης/μέλος πρέπει να τηρεί όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, και
  • ο χρήστης/μέλος δεν δικαιούται να τροποποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάζει δημοσίως, ή να διανέμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.

Ειδικότερα, όλα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, προϊόντων και λογισμικού, αποτελεί ιδιοκτησία της επιχείρησης ή των εκάστοτε δημιουργών και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Περαιτέρω ο σχεδιασμός και η παρουσίαση της ιστοσελίδας, καθώς και οι ρυθμίσεις αυτής αποτελούν επίσης ιδιοκτησία της επιχείρησης. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της επιχείρησης ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.

4. Περιορισμένη άδεια:
Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης/μέλος έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους (ενδεικτικά μέσω e-mail, facebook, twitter κ.λπ.) για τα προϊόντα/υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας, αλλά χωρίς να παραπλανά ως προς την πηγή προέλευσής τους. Επιπλέον, επιτρέπεται η ανάκτηση και η προβολή του περιεχομένου της Δικτυακής τοποθεσίας σε οθόνη υπολογιστή, η αποθήκευση του εν λόγω περιεχομένου σε ηλεκτρονική μορφή σε δίσκο (αλλά όχι σε οποιονδήποτε διακομιστή ή άλλη συσκευή αποθήκευσης συνδεδεμένη σε δίκτυο) ή η εκτύπωση ενός αντιγράφου του εν λόγω περιεχομένου για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσετε άθικτη κάθε σημείωση περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και αποκλειστικής εκμετάλλευσης. Δεν επιτρέπεται άλλως η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η αντιγραφή ή η διανομή ή η χρήση για εμπορικούς σκοπούς οποιωνδήποτε εκ των στοιχείων του υλικού ή του περιεχομένου στη Δικτυακή τοποθεσία χωρίς την άδειά μας.

5. Διαφύλαξη προσωπικών δεδομένων:
Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας μας, χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 2472/97 για την «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Με την εγγραφή/δήλωση των στοιχείων σας, όπως είναι το ονοματεπώνυμο, η ηλεκτρονική διεύθυνση, η διεύθυνση κατοικίας, το τηλέφωνο κλπ., παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία τους από την επιχείρηση στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο για την εξυπηρέτηση του σκοπού της συλλογής τους, αλλά κατά τα λοιπά τα εν λόγω στοιχεία διασφαλίζονται ως απόρρητα. Η επιχείρηση αναγνωρίζει τη σημασία της τήρησης όλων των απαραίτητων νομίμων διαδικασιών που σχετίζονται με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες τεχνικά μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την διασφάλιση του απορρήτου και των τρόπων διαφύλαξης και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων απευθυνθείτε και αναγνώστε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου (link) της ιστοσελίδας μας.

6. Αγορά προϊόντων/υπηρεσιών:

6.1. Όροι συναλλαγής:
Η Ιστοσελίδα μας λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 περί «Προστασίας των Καταναλωτών» καθώς και κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμόν Ζ-1 496/2000 απόφαση περί εμπορίας από απόσταση αγαθών και υπηρεσιών. Η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας δεν συνεπάγεται καμία επιπλέον επιβάρυνση πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο διαδίκτυο που καταβάλλεται στους αρμόδιους τρίτους παροχείς και μόνο. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα διαθέτει ποικιλία προϊόντων και παρέχει πληθώρα υπηρεσιών, σχετικά με το αντικείμενό μας. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, έχουμε διαιρέσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε κατηγορίες, ενώ ταυτόχρονα μέσω της μηχανής αναζήτησης μπορείτε να οδηγηθείτε άμεσα στο προϊόν ή την υπηρεσία που επιθυμείτε.
Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα επιφύλαξης ή και άρνησης εκτέλεσης παραγγελιών, εφ’ όσον γνωστοποιήσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα τους λόγους για την σχετική επιφύλαξη ή και άρνηση. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος, παραπόνου, παρατήρησης κλπ., που προκύπτει κατά την χρήση της Ιστοσελίδας, ο χρήστης οφείλει άμεσα να ενημερώσει σχετικώς την επιχείρηση.

6.2 Περιγραφή προϊόντων:
Η επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρουσιάσει στο ηλεκτρονικό της κατάστημα με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα διατιθέμενα από αυτήν προϊόντα και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτών, καθώς και να απεικονίζονται με ακρίβεια τα πραγματικά χρώματα των εκτιθέμενων προϊόντων. Όμως η επιχείρηση δεν ευθύνεται και δεν εγγυάται για την απόλυτη ακρίβεια της απεικόνισης των χρωμάτων των προϊόντων στην οθόνη του υπολογιστή ή smartphone-tablet του χρήστη καθώς αυτή εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε συσκευής. Η τιμή κάθε προϊόντος αναγράφεται δίπλα σε αυτό. Στις τιμές περιλαμβάνεται το νόμιμο Φ.Π.Α. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση.

6.3 Επιλογή των προϊόντων/υπηρεσιών:
Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε κατά την περιήγηση σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ορισμένα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας προς το παρόν δεν διατίθενται, μέσω της ιστοσελίδας μας, και για το λόγο αυτό σας προτρέπουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να διενεργήσετε την προσαρμοσμένη στις ανάγκες και επιθυμίες σας παραγγελία και να πραγματοποιηθεί σχετική συναλλαγή απευθείας από τα γραφεία της επιχείρησής μας επιλέγοντας την ένδειξη «Επικοινωνήστε μαζί μας». Για παραγγελίες που αφορούν στην κατηγορία αυτή προϊόντων, με δεδομένο ότι θα είναι προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες και επιλογές και τα προϊόντα θα διαμορφωθούν με βάση τις επιθυμίες σας και προσωπικά για εσάς δεν θα ισχύουν οι προβλεπόμενοι στο παρόν όροι, αλλά τα ζητήματα ολοκλήρωσης, εκτέλεσής, πληρωμής και παράδοσης της παραγγελίας σας θα συμφωνηθούν κατά περίπτωση και σε συνεννόηση με την επιχείρηση.
Στα προϊόντα, στα οποία αναγράφεται τιμή είναι δυνατό να πραγματοποιήσετε τη συναλλαγή σας απευθείας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μας. Συγκεκριμένα επιλέγοντας το προϊόν, που σας ενδιαφέρει και την ένδειξη «Προσθήκη στο καλάθι» αυτό καταχωρείται ως υποψήφιο προς αγορά στο καλάθι σας. Μπορείτε να προσθέσετε στο καλάθι σας επιπλέον προϊόντα επιλέγοντας την ένδειξη «Συνέχεια αγορών» ενώ επιλέγοντας την ένδειξη «Εμφάνιση καλαθιού», μπορείτε να ελέγξετε τα προϊόντα που έχετε επιλέξει κατά είδος, ποσότητα και τιμή, ενώ προς διευκόλυνσή σας εκτίθεται και το συνολικό κόστος αγοράς των προϊόντων που επιλέξατε. Αν δεν επιθυμείτε εν τέλει την αγορά συγκεκριμένου προϊόντος εκ των ήδη επιλεγμένων επιλέγετε την ένδειξη διαγραφής προϊόντος «x» που βρίσκεται δίπλα του. Έπειτα, επιλέγοντας την ένδειξη «Ανανέωση» μπορείτε να δείτε την τελική σας παραγγελία πριν προχωρήσετε στην αγορά σας, επιλέγοντας την ένδειξη «Ολοκλήρωση Παραγγελίας».

6.4 Αγορά προϊόντων:
Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξετε τον τρόπο πληρωμής της παραγγελίας σας. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχει προς διευκόλυνσή σας διάφορους τρόπους πληρωμής. Ειδικότερα:

Α. Πληρωμή μέσω Πιστωτικής Κάρτας:
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις αγορές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με χρήση της πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας σας. Το προηγμένο σύστημα πραγματοποίησης συναλλαγών του καταστήματός μας δέχεται όλες τις πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard, American Express, Diners. Για την πραγματοποίηση των συναλλαγών σας λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και όλες οι συναλλαγές καλύπτονται απο το σύστημα 3D Secure ( Verified-by-Visa & MasterCard SecureCode). Μάλιστα, για περαιτέρω ασφάλεια των συναλλαγών, η επιχείρηση, δεν αποθηκεύει αυτόματα τα καταχωρημένα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας με την οποία γίνεται η αγορά για μελλοντική χρήση, επομένως ο χρήστης/μέλος πρέπει να επανεισάγει τα στοιχεία κάθε φορά που για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθεί η αγορά ή επιθυμεί σε μεταγενέστερο χρόνο να προχωρήσει σε νέα. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων πιστωτικής κάρτας, ο χρήστης/μέλος δηλώνει, ρητώς, ότι είναι νόμιμος κάτοχος και έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της πιστωτικής κάρτας και ως εκ τούτου η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών. Οι συναλλαγές με πιστωτική κάρτα θα διεκπεραιώνονται μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης, αποκλειστικά με τη χρήση των υπηρεσιών του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών με τον οποίο είναι συμβεβλημένη η επιχείρηση και ως εκ τούτου η τελευταία δεν ευθύνεται για την πραγματοποίηση ή μη χρεώσεων ή δεσμεύσεων ποσών με πιστωτική κάρτα σε περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Internet Service Provider ή ISP).
Ρητά δηλώνεται, ότι σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή χρήσης εν αγνοία σας της πιστωτικής σας κάρτας από τρίτο πρόσωπο, δε συντρέχει οποιαδήποτε ευθύνη αστική ή ποινική στο πρόσωπο της επιχείρησης για συναλλαγές που θα λάβουν χώρα μέσω της ιστοσελίδας μας. Προς προστασία δική σας, όμως, και προς αποφυγή παρόμοιων περιστατικών, στην περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα θα πρέπει να είστε παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την πιστωτική σας κάρτα και την ταυτότητά σας. Σε αυτή την περίπτωση (δηλ. πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας) δεν επιτρέπεται η παραλαβή της παραγγελίας από τρίτο πρόσωπο. Σε περίπτωση, που η παραγγελία πραγματοποιείται στα στοιχεία και για λογαριασμό εταιρείας τότε η πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείτε πρέπει να είναι εταιρική. Δηλαδή να έχει εκδοθεί στα στοιχεία τη αντίστοιχης εταιρείας. Επίσης, κατά την παράδοση θα πρέπει να είναι παρών ο εξουσιοδοτημένος κάτοχος με τη πιστωτική κάρτα και τη ταυτότητα του.
Κατά τα λοιπά για τις αγορές με την πιστωτική σας κάρτα ακολουθήσετε τις οδηγίες που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Θα σας ζητηθεί να συμπληρώστε τη φόρμα παραγγελίας, τα στοιχεία σας και τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής σας κάρτας. Σε περίπτωση που παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής με δόσεις, θα σας δίδεται σχετική επιλογή, ενώ ταυτόχρονα θα ενημερώνεστε για το άτοκο ή μη των δόσεων, τον μέγιστο αριθμό δόσεων που μπορείτε να επιλέξετε, το ποσό της κάθε δόσης και το συνολικό ποσό χρέωσης.

Β. Μετρητά με την παράδοση – αποστολή με courier (αντικαταβολή):
Από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχεται η δυνατότητα παράδοσης της παραγγελίας στο χώρο σας με ταυτόχρονη εξόφληση στο εξουσιοδοτημένο από την επιχείρησή μας πρόσωπο. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Η χρέωση αυτής της υπηρεσίας είναι 2€ / δέμα, επιπλέον του κόστους αποστολής.
Σας ενημερώνουμε, ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, από 09.02.2011 παραστατικά αξίας άνω των 1.500€ προς ιδιώτες (Απόδειξη Λιανικής) θα πρέπει να εξοφλούνται ΜΟΝΟ με τους παρακάτω τρόπους :
• Κατάθεση/ έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό
• Χρέωση σε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα

και παραστατικά αξίας άνω των 500€ προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις (Τιμολόγιο Πώλησης) απο 01.01.2014 θα πρέπει να εξοφλούνται ΜΟΝΟ με τους παρακάτω τρόπους:
• Κατάθεση/ έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό

Γ. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:
Σας παρέχετε η δυνατότητα να προεξοφλήστε την παραγγελία σας με κατάθεση σε λογαριασμό οποιασδήποτε από τις συνεργαζόμενες με την επιχείρησή μας τράπεζες:

-Alpha Bank: GR3301408500850002002019019 (Ονομα δικαιούχου: ΠΑΠΑΤΕΡΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ)

Η κατάθεση πρέπει να γίνει με αιτιολογία το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη της παραγγελίας ή τον αριθμό παραγγελίας εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την παραγγελία. Αν περάσει η παραπάνω προθεσμία και δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση, τα προϊόντα παύουν να είναι δεσμευμένα για λογαριασμό σας και η παραγγελία σας ακυρώνεται.
Αφού πραγματοποιήσετε την κατάθεση, αποστέλλετε αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής στο email της εταιρείας.
Η παραγγελία θα ξεκινήσει να ετοιμάζεται από εμάς μόλις επιβεβαιωθεί η κατάθεση.
Κατόπιν της λήψης του σχετικού αντίγραφου της τραπεζικής εντολής πληρωμής και εντός πέντε(5) έως δεκαπέντε(15) εργάσιμων ημερών (αναλόγου του όγκου της παραγγελίας), σας αποστέλλουμε την παραγγελία σας.

Δ. Μετρητά με την παράδοση – παραλαβή από το χώρο μας:
Αν επιλέξετε ως τρόπο πραγματοποίησης της συναλλαγής σας την παραλαβή από το εργαστήριο της επιχείρησής μας, τα προϊόντα της επιλογής σας θα βρίσκονται δεσμευμένα στο όνομά σας και διαθέσιμα κατόπιν συννενόησης με την εταιρεία μας. Τα προϊόντα θα παραλαμβάνονται από εσάς κατά τις ώρες λειτουργίας της επιχείρησής μας (09:00-15:00) και θα εξοφλούνται στο ταμείο αυτής, με τον τρόπο που θα επιλέξετε (μετρητά, πιστωτική κάρτα κλπ).

Ε. Πληρωμή μέσω PayPal:
Ο ασφαλέστερος τρόπος παγκοσμίως για πληρωμές μέσω διαδικτύου. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την συναλλαγή σας μέσω PayPal. Απαραίτητη η ύπαρξη ή δημιουργία λογαριασμού στο PayPal.
Στην περίπτωση αυτή υπάρχει επιπλέον χρέωση 3ευρώ/παραγγελία.

6.5 . Έξοδα αποστολή και χρόνος παράδοσης:
Τα έξοδα αποστολής τα επιβαρύνεται ο πελάτης/αγοραστής. Ο υπολογισμός των εξόδων αποστολής γίνεται αυτόματα, ανάλογα με το βάρος, την ποσότητα, την αξία των προϊόντων και εμφανίζεται κάτω από την αξία των προϊόντων πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς. Σε ορισμένες περιπτώσεις και πάντα κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας θα παρέχεται από την επιχείρησή μας δωρεάν το κόστος αποστολής των αγορασθέντων προϊόντων, ανάλογα με το είδος της παραγγελίας.
Ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων θα έχει ως εξής:
Για την ηπειρωτική Ελλάδα εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας.
Για την Νησιωτική Ελλάδα και τις δυσπρόσιτες περιοχές εντός δύο(2) έως τεσσάρων(4) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας.
Για την Κύπρο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας.
Οι παραδόσεις από την εταιρεία μας προς τις συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες – courier θα πραγματοποιούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή πλην αργιών) από 09:00 έως 17:00.
Σε περίπτωση, κατά την οποία επιθυμείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας νωρίτερα από τους ως άνω χρόνους ή με μεταφορική εταιρεία της επιλογής σας, μπορούμε να σας την αποστείλουμε με επιπλέον ή αποκλειστικά δική σας χρέωση, κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.
Αυτονόητο είναι ότι σε περίπτωση ειδικής-μαζικής παραγγελίας όλα τα παραπάνω θα προσδιορίζονται κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία μας.
Οι ανωτέρω προβλεπόμενες προθεσμίες δεν ισχύουν σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς.

6.6. Ολοκλήρωση παραγγελίας:
Κατόπιν της απαραίτητης για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας αποδοχής από μέρους σας των όρων και προϋποθέσεων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, καταχωρείται η παραγγελία σας, εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης επιτυχίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας και σας αποστέλλεται σχετικό ενημερωτικό e-mail, όπου αναγράφονται ενδεικτικά: ημερομηνία και κατάσταση παραγγελίας, αγορασθέντα προϊόντα κατά είδος, ποσότητα, κόστος, έξοδα αποστολής και συσκευασίας κλπ.
Επίσης σας αποστέλεται ο αριθμός αποστολής(tracking number), εφόσον γίνει αποστολή με courier.

6.7 Παραλαβή παραγγελίας:
Η παραλαβή γίνεται από τον αναφερόμενο στην παραγγελία, ως παραλήπτη, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σε περίπτωση αγοράς μέσω πιστωτική κάρτας η παραλαβή θα πραγματοποιείται με την ταυτόχρονη επίδειξη από το νομιμοποιούμενο πρόσωπο (πέραν των ανωτέρω) και της πιστωτικής κάρτας, με την οποία πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή.

7. Δικαίωμα υπαναχώρησης/επιστροφής/αντικατάστασης προϊόντων
Δικαιούσθε να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε μέσω της ιστοσελίδας μας ή να ζητήσετε την αντικατάσταση τους: α) στις περιπτώσεις κατά τις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της επιχείρησης σας παραδόθηκαν προϊόντα διαφορετικά από αυτά που παραγγείλατε, β) σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν ή λείπει συμφωνημένη ιδιότητα του κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 534 επ. ΑΚ., γ) σε περίπτωση που επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από την αγορά, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να μας δηλωθεί εντός της προβλεπόμενης ως άνω προθεσμίας η πρόθεση υπαναχώρησης με απλή έγγραφη δήλωση που θα αποσταλεί στο Ε-Mail: [email protected] ή με την συμπλήρωση και αποστολή στην επιχείρησή μας κατά τον ίδιο τρόπο του εντύπου υπαναχώρησης που παρατίθεται στο Τμήμα Β του προσαρτώμενου και αποτελούντος αναπόσπαστο μέρος του Ν. 2251/1994 παραρτήματος (Έντυπο Υπαναχώρησης).
Στις περιπτώσεις (α) και (β) της ανωτέρω παραγράφου τα σχετικά έξοδα επιστροφής/αντικατάστασης θα βαρύνουν την επιχείρηση, ενώ αντίστοιχα η επιστροφή του αντιτίμου αγοράς τους, είτε μέσω ακύρωσης συναλλαγής πιστωτικής κάρτας είτε μέσω επιστροφή μετρητών, θα γίνεται με επιμέλεια, δαπάνες και καθ’ υπόδειξη της επιχείρησης, με την προϋπόθεση, ότι τα προϊόντα έχουν προηγουμένως παραληφθεί ακέραια και έχουν ελεγχθεί από την τελευταία. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα σχετικά έξοδα αντικατάστασης/επιστροφής/αλλαγής των προϊόντων θα βαρύνουν τον αγοραστή/πελάτη, ενώ ενδεχόμενη επιστροφή του αντιτίμου αγοράς τους, είτε μέσω ακύρωσης συναλλαγής πιστωτικής κάρτας είτε μέσω επιστροφής μετρητών θα λαμβάνει χώρα με επιμέλεια και καθ’ υπόδειξη της επιχείρησης.
Σε κάθε περίπτωση η επιχείρησή μας ευθύνεται για αποζημίωση σε περίπτωση έλλειψης συμφωνημένης ιδιότητας ή ύπαρξης ελαττώματος μόνο αν αυτό έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της, οπότε και δεν ευθύνεται για ελαφρά αμέλεια.
Για την εφαρμογή των προβλεπόμενων στις ανωτέρω παραγράφους θα πρέπει το προς αντικατάσταση/επιστροφή/αλλαγή προϊόν: α) να συνοδεύεται απαραίτητα από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς, β) να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε από τον πελάτη, πλήρες και χωρίς φθορές, η συσκευασία του να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής, οδηγίες χρήσης κ.λ.π). Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της ιστοσελίδας μας.
Τονίζεται ρητά ότι τα προϊόντα της εταιρείας που θα κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας, με βάση τις δικές σας προτιμήσεις,συνθέσεις προϊόντων,ειδικές διαστάσεις πέραν τον στάνταρ της εταιρείας, είναι μοναδικά και γι’ αυτό δε γίνονται επιστροφές προϊόντων ή χρημάτων.

8. Υποχρεώσεις μελών/χρηστών:
Τα μέλη/χρήστες της ιστοσελίδας μας έχουν υποχρέωση να μην χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα για την αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση οποιουδήποτε παράνομου μηνύματος. Τα μέλη/χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τη διατήρηση της μυστικότητας του κωδικού εισόδου (username) και του κωδικού πρόσβασης (password) του λογαριασμού τους. Ακόμη, ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους, την τυπική έξοδο από το λογαριασμό κατά το τέλος κάθε χρήσης καθώς και κάθε πράξη που διενεργείται από το λογαριασμό τους. Τα μέλη/χρήστες οφείλουν να ελέγξουν προσεκτικά τις πληροφορίες που παρέχονται και την καταλληλότητα των προϊόντων που επιθυμούν να παραγγείλουν πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Τα μέλη/χρήστες δεσμεύονται να ακολουθούν πιστά τη νομοθεσία που αφορά τη μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

9. Εκπτώσεις και προσφορές για αγορές μέσω το ηλεκτρονικού μας καταστήματος:
Στα πλαίσια της πολιτικής μας και με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, κατά περιόδους θα προσφέρουμε εκπτώσεις σε επιλεγμένα προϊόντα και υπηρεσίες μας, αποκλειστικά και μόνο για τα μέλη/χρήστες της ιστοσελίδας μας και για αγορές που θα πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Για το λόγο αυτό και εφόσον το επιθυμείτε θα αποστέλλουμε σε εσάς σχετικά ενημερωτικά e-mail (Newsletters) προκειμένου να επωφελείσθε από τις εκάστοτε προσφορές μας εύκολα και απλά.

10. Ενημερωτικά e-mail (Newsletters):
Εφόσον εσείς το επιλέξετε και για όσο χρονικό διάστημα επιθυμείτε η επιχείρησή μας θα αποστέλλει σε εσάς ενημερωτικά e-mail (Newsletters) σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις προσφορές μας. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε στο μέλλον να λαμβάνετε τα ως άνω ενημερωτικά e-mail (Newsletters), μπορείτε να αποστείλετε σχετικό αίτημα στο e-mail της επιχείρησής μας ([email protected]).
Αναφορικά με τα ενημερωτικά e-mail που αφορούν στην εκτέλεση και στη διεκπεραίωση/ολοκλήρωση της αγοράς σας δεν παρέχεται δυνατότητα επιλογής από μέρους σας παύσης αποστολής τους, καθώς η τελευταία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή εκτέλεση της παραγγελίας σας. Αντιθέτως, σας προτρέπουμε να φροντίζετε επιμελώς να έρχονται εις γνώση σας άμεσα και να διατηρείτε το περιεχόμενό τους μέχρι και την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας. Ως εκ τούτου σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε e-mail για την πορεία της παραγγελίας σας επικοινωνήστε άμεσα με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας για να επιμεληθούμε σχετικά.

11. Εφαρμοστέο δίκαιο:
Για κάθε διαφορά που απορρέει από την χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ή και για κάθε άλλο λόγο ανάμεσα στον χρήστη/μέλος και την επιχείρηση, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά ως προς τους παρόντες όρους χρήσης ανάμεσα σε χρήστη και την επιχείρηση, ο πρώτος υποχρεούται, πριν κινήσει οιαδήποτε δικαστική ενέργεια, να επικοινωνήσει με την επιχείρησης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επέλευση των σχετικών γεγονότων. Η παράληψη της τήρησης του όρου αυτού συνιστά παράβαση ουσιώδους συμβατικού όρου που έχει συναφθεί ανάμεσα στον χρήστη και την επιχείρηση. Αυθεντικό κείμενο των παρόντων όρων χρήσης και κανονισμού λειτουργίας είναι το πρωτότυπο κείμενο στην ελληνική γλώσσα. Στην ιστοσελίδα παρέχεται και επίσημη μετάφρασή του στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίσεις ακολουθείται η εκδοχή της ελληνικής μετάφρασης. Για κάθε πληροφορία, ερώτημα, υποβολή παραπόνου, παρακαλούμε θερμά να χρησιμοποιήσετε την επιλογή “Επικοινωνήστε μαζί μας”.